Câu hỏi của Linhmouse6 - Sinh học lớp 6

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1 : Thực vật bậc cao gồm những ngành nào ?

A. rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín

B. tảo, rêu, dương xỉ, hạt trần

C. tảo, rêu, dương xỉ, hạt kín

D. tảo, rêu, hạt trần, hạt kín

Câu 2 : Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa : nấm rơm có cấu tạo gồm hai phần : phần….(1)…là cơ quan sinh dưỡng và phần …(2)..là cơ quan sinh sản

A.(1) : cuống nấm ;(2) : mũ nấm

B. (1) : sợi nấm ;(2) : cuống nấm

C. (1) : sợi nấm ;(2) : mũ nấm

D. (1) : mũ nấm ;(2) :cuống nấm

Câu 3 : Nhóm quả nào dưới đây gồm những quả khô?

A. cải, cà chua, nhãn, xà cừ

B. cải, đậu xanh, chi chi, xà cừ

C. ổi, bưởi, bông, chuối

D. cải, thìa là, bông, nho

Câu 4 : Nhóm nào dưới đây gồm những quả thịt ?

A.bông, đu đủ, chuối, xà cừ

B.lúa, bưởi, đậu bắp, táo

C.chanh, táo ta, chuối, cà chua

D.nho, thì là, chuối, na

Câu 5 : Khi nói về cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm, có bao nhiều phát biểu sau đây đúng ?

(1) hoa của cây một lá mầm thường có 3 hoặc 6 cánh hoa

(2) hoa của cây hai lá mầm thường có 4 hoặc 5 cánh hoa

(3) cây hai lá mầm thường rễ cọc, gân lá hình mạng

(4) cây một lá mầm : rễ chùm, gân lá hình cung hoặc song song

    3 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.