Khái niệm về dao động, dao động điều hòa

Mannucian Thành Thái

xác định biên độ tần số góc chu kì tần số pha ban đầu của dao động X=5cos(pi*t)+1 và X=1-có(4 pi*t-pi/3)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN