Khái niệm về dao động, dao động điều hòa

nguyễn thị khánh linh

một vậy dao động điều hòa với phương trình x=20cos( 10 pi t + pi/2)cm. xã định thời điểm đầu tiên vật đi qua vị trí có x=5cm theo chiều ngược chiều với chiều dương kể từ thời điểm t=0???????? helppppppppppppppppppppppppp


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN