Lập trình đơn giản

Gold Dragon

Cho 2 số nguyên dương a,b (các số này không vượt quá 2018). Giả sử một phân số có tử là a, có mẫu là b. Sử dụng ngôn ngữ Scratch để rút gọn phân số trên.

Yêu cầu: - a, b được nhập từ bàn phím

- Kết quả phân số đc in ra màn hình

Gold Dragon
31 tháng 5 2018 lúc 21:11
Bình luận (0)
Sigma
Trung tá -
3 tháng 6 2018 lúc 9:35

vào đây mà xem

https://scratch.mit.edu/projects/227104974/#editor

Bình luận (0)
Sigma
Trung tá -
3 tháng 6 2018 lúc 9:35

click vào đây

Bình luận (0)
nguyen thi vang
31 tháng 5 2018 lúc 21:38

Mình chưa gặp dạng bài này, bạn xem thử rồi sửa giúp...

Lập trình đơn giản

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN