Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Nguyễn Thị Kim Dung

Câu này nữa nhaaa, ráng giúp đi mà, Kamsa nhiều ạ <3

 

Xét một hỗn hợp X gồm 2 muối clorua của 2 kim loại kiềm A và B. khối lượng nguyên tử của A nhỏ hơn so với B ( A và B ở hai chu kì liên tiếp).

 Cho 19,15g X tác dụng vừa đủ với 300g dd AgNO3, sau phản ứng thu được 43,05g kết tủa và một dd D.

a)     Tính nồng độ % của dd AgNO3

b)     Cô cạn dd D được bao nhiêu gam muối khan ?

c)     Xác định tên và khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp X.

Gia Huy Phạm
Gia Huy Phạm 14 tháng 7 2016 lúc 8:06

mình giải thử nhé: vì là kim loại kiềm nên 2 chất A và B có hóa trị 1==> ACl và BCl

ACl + AgNO3 -----> AgCl + ANO3

a---------a----------------a----------a   (mol)

BCl + AgNO3 ------> AgCl + BNO3

b--------b-----------------b-----------b  (mol)

a) ta có: nAgCl=0.3(mol) ===>a + b = 0.3

==> C%AgNO3=[(a+b)x170x100]/300=17%

b) dùng BTKL, có: mX+mAgNO3=mkt+mD ==> 19.15 + (a+b)x170=43.05+mD==> mD=27.1(g)

c) M trung bình=19.15/0.3=63.83

==> A+35.5<63.83<B+35.5

==>A < 28.3 < B ==> A là Na, B là K

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN