Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Nguyễn Thị Kim Dung

Đốt cháy hoàn toàn m gam than chứa 4% tạp chất không cháy, thu được hỗn hợp khí A. Cho khí A đi từ từ qua ống sứ đựng 46,4g Fe3O4 nung nóng thu được chất rắn B và khí ra khỏi ống sứ bị hấp thụ hoàn toàn bởi 2 lít dd Ba(OH)2 tạo thành 39,4g kết tủa. Đun nóng tiếp dd lại thấy tạo thêm 29,55g kết tủa.

     Chất rắn B chia làm 2 phần bằng nhau. Hòa tan hết phần 1 trong 330ml dd HCl 2M thu được 672ml khí (đktc). Phần thứ 2 hòa tan hết bằng dd HNO3 loãng thu được khí NO.

a)     Tính m.

b)     Tính CM của dd Ba(OH)2.

c)     Tính tỉ khối của A đối với H2.

d)     Tính thể tích NO thu được.

Giúp mình với đi mb, mình cần gấp lắm á, hơi nâng cao 1 xíu nhưng mà ráng giúp nhaaaa. Kamsa ạ, mình bí lù ròi oho

Gia Huy Phạm
Gia Huy Phạm 14 tháng 7 2016 lúc 9:56

chậc, bài này dài lắm, mình giải tóm tắt ko viết pt nhé, mỏi tay lắm:(( Mình khuyên bạn nên tóm tắt đề trước khi làm, như thế xem bài giải của mình bạn sẽ hiểu rõ hơn.

ta nhận thấy đề bài cho kết tủa, đun nóng lại có kết tủa nữa==> có 2 muối sinh ra là BaCO3 và Ba(HCO3)2, bạn viết 3 pt này ra thì sẽ ra dc nCO2=0.5(mol) hoặc dùng công thức: nCO2=n tủa (1)+2.n tủa (2)=0.2+2x0.15=0.5(mol)

khi cho C tác dụng với O2 nó sẽ sinh ra hh khí A là CO và CO2 (ko có khí O2 dư vì nếu có nó sẽ tác dụng với CO ra CO2, ko thể phản ứng với Fe3O4) vì vậy khi cho Fe3O4 vào hh khí A ta sẽ thu dc 2 chất rắn B là Fe, FeO và khí CO2 là 0.5 (mol)

ờ chất rắn B đem qua dd HCl, thì ta có dc 2 pt==> lập hệ 2 pt 2 ẩn: a=0.03, 2a+2b=0.6==>b=0.27 ( 1 phần )

==> số mol ở cả 2 phần là: Fe:0.06 (mol), Feo: 0.54 (mol)

Từ đây ta suy ngược ra số mol mấy chất trước từ pt:

4CO + Fe3O4 ----> 3Fe + 4 CO2

0.08<----0.02<-----0.06----->0.24  (mol)

CO + Fe3O4 -------> 3FeO + CO2

0.18<------0.18<-------0.54--->0.18  (mol)

từ pt==> nCO trong A= 0.26(mol); nCO2 trong A = 0.5 - 0.42=0.08(mol)

từ đó, ta sẽ suy dc nC=0.34 (mol)==> mC=4.08(g) mà có 4% tạp chất ==> mC ban đầu= 4.08 + 4.08x4/100=4.2432(g)

b) từ pt Ba(OH)2 ==> nBa(OH)2= 0.2+0.15=0.35(mol)

==> CM=0.35/2=0.175(M)

c) Fe + 4HNO3----> Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

0.06-----0.24-------------0.06-------0.06   (mol)

==> V= 0.06x22.4=1.344(L)

phù, xong rồi mệt quá đi mất:))

 

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN