Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều

Hà Khánh Ngân

Hàng ngày , một em học sinh lớp 8 ở huyện miền núi đi học từ nhà đến trường với vận tốc 3.5 km/h. Một hôm đang đi gặp trời mưa nên vận tốc giảm xuống còn 3km/h. Khi trời hết mưa thì quãng đường đến trường còn lại là 2km, em này tăng vận tốc lên đến 3.75km/h và đến lớp kịp như bình thường. Biết trên đường đi em ko dừng lại. Hỏi vận tốc trung bình của em học sinh này từ nhà đến trường là bao nhiêu? Trời mưa bao lâu?

Truong Vu Xuan
12 tháng 7 2016 lúc 19:30

à,thời gian trời mưa là:

t1=\(\frac{S-2}{3}=\frac{4}{15}h=16phut=960s\)

Bình luận (1)
Hà Khánh Ngân
12 tháng 7 2016 lúc 19:40

Truong Vu Xuan Bạn ơi nhưng em học sinh đấy đi một lúc trời mới mưa thì phải. Vậy phải xuất hiện cả t3 nữa chứ.

Bình luận (0)
Truong Vu Xuan
13 tháng 7 2016 lúc 18:59

xin lỗi bạn!giải lại như sau:

gọi:

v là vận tốc hàng ngày của học sinh đó

t là thời gian đi hàng ngày của học sinh đó

ta có:

thời gian đi trước khi mưa là:

\(t_1=\frac{S_1}{v_1}=\frac{S_1}{3,5}\)

thời gian đi trong mưa là:

\(t_2=\frac{S_2}{v_2}=\frac{S_2}{3}\)

thời gian đi sau khi mưa là:

\(t_3=\frac{S_3}{v_3}=\frac{2}{3,75}=\frac{8}{15}\)

do học sinh này đến lớp kịp như bình thường nên:

t=t1+t2+t3

vận tốc trung bình của học sinh đó là:

\(v_{tb}=\frac{S}{t_1+t_2+t_3}\)

\(\Leftrightarrow v_{tb}=\frac{S}{t}\)

\(\Leftrightarrow v_{tb}=\frac{S}{\frac{S}{v}}\)

\(\Rightarrow v_{tb}=v\Rightarrow v_{tb}=3,5\)

như đã chứng minh ở trên,ta có:

t=t1+t2+t3

\(\Leftrightarrow\frac{S}{v}=\frac{S_1}{3,5}+\frac{S_2}{3}+\frac{8}{15}\)

\(\Leftrightarrow15S_1+17,5S_2+28=15S\)

\(\Leftrightarrow15S_1+17,5S_2+28=15\left(S_1+S_2+2\right)\)

\(\Leftrightarrow15S_1+17,5S_2+28=15S_1+15S_2+30\)

\(\Leftrightarrow2,5S_2=2\Rightarrow S_2=0,8km\)

từ đó ta suy ra:

t2=\(\frac{4}{15}h\) =16 phút

 

 

Bình luận (0)
Truong Vu Xuan
12 tháng 7 2016 lúc 19:28

ta có:

thời gian đi trong mưa là:

\(t_1=\frac{S_1}{v_1}=\frac{S-2}{3}\)

thời đi lúc sau là:

\(t_2=\frac{S_2}{v_2}=\frac{2}{3.75}\)

vận tốc trung bình của em học sinh đó là:

\(v_{tb}=\frac{S}{t_1+t_2}=\frac{S}{\frac{S-2}{3}+\frac{2}{3.75}}=\frac{S}{\frac{S-2+1.6}{3}}\)

\(\Leftrightarrow v_{tb}=\frac{3S}{s-0.4}\)

ta lại có:

do đoạn đường đi của học sinh dó là như nhau nên:

S1=S2

\(\Leftrightarrow tv=v_{tb}\left(t_1+t_2\right)\)

do học sinh đó đến lớp kịp lúc nên:

\(v\left(t_1+t_2\right)=v_{tb}\left(t_1+t_2\right)\)

\(\Leftrightarrow v=v_{tb}\left(1\right)\)

\(\Leftrightarrow3,5=\frac{3S}{S-0.4}\)

giải phương trình ta có:

S=2.8km

do vận tốc trung bình bằng với vận tốc lúc thường(1) nên vtb=3.5km/h

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN