Pham Thi Thanh Ha
11 tháng 4 2016 lúc 20:09

lam nhu nao vay ban oi

Bình luận (0)
Shiro senpai
21 tháng 3 2019 lúc 21:37

CR là:

  24:(2+1)=8

CD là:

8x2=16

s ABCD là:

16x8=98

Bình luận (0)
Ngô Bùi Mai Hoa
21 tháng 3 2019 lúc 21:40

Chiều dài hình chữ nhật ABCD là:

    24 : 3 x 2 = 16 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD là:

     24 - 16 = 8 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

      16 x 8 = 128 (\(cm^2\))

                                         Đáp số : 128 \(cm^2\)

Bình luận (0)
Bò Vinamilk 3 không (Hội Con 🐄)
21 tháng 3 2019 lúc 21:45

Ta thấy:

Nửa chu vi = tổng chiều dài + chiều rộng

Ta có sơ đồ:

Dài Rộng } 24 cm

Chiều dài là:

24 : (1+2) x 2 = 16 (cm)

Chiều rộng là:

24 : (1+2) x 1 = 8 (cm)

Diện tích là:

16 x 8 = 128 (cm2)

Đáp số: 128 cm2

Bình luận (0)
Shiro senpai
22 tháng 3 2019 lúc 19:35

mink vội phép tính cuối quá là 128cm2 nhé

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN