Bài 10 : Cấu tạo bên trong của Trái Đất

Trần Thị Thu Yên

Tính nhiệt độ trung bình ngày,tháng,năm

Cách đọc biểu đồ nhiệt độ lượng mưa

Trình bày được giới hạn và đặc điểm của từng đới khí hậu

luong nguyen
luong nguyen 18 tháng 5 2018 lúc 20:31

Nhiệt độ trung bình trong ngày:Tổng các nhiệt độ các lần đo trong ngày rồi chia cho số lần đo.

Nhiệt độ trung bình trong tháng:Tổng các nhiệt độ các ngày đo trong tháng rồi chia cho số ngày trong tháng.

Nhiệt độ trung bình trong năm:Tổng các nhiệt độ các tháng trong năm rồi chia cho 12

Bình luận (0)
Huỳnh lê thảo vy
Huỳnh lê thảo vy 18 tháng 5 2018 lúc 20:58

Nhiệt độ trung bình trong ngày: Tổng các nhiệt độ các lần đo trong ngày rồi chia cho số lần đo đó

Nhiệt độ trung bình trong tháng : Tổng các nhiệt độ lần đo trong tháng rồi chia cho số ngày trong .

Nhiệt độ trung bình trong năm: Tổng các nhiệt độ các tháng trong năm rồi chia cho 12 tháng

Bình luận (0)
Tran Dieu Linh
Tran Dieu Linh 18 tháng 5 2018 lúc 21:08

-Nhiệt độ trung bình trong ngày: Tổng các nhiệt độ các lần đo trong ngày rồi chia cho số lần đo đó

-Nhiệt độ trung bình trong tháng : Tổng các nhiệt độ lần đo trong tháng rồi chia cho số ngày trong .

-Nhiệt độ trung bình trong năm: Tổng các nhiệt độ các tháng trong năm rồi chia cho 12 tháng

*Trên Trái Đất có 3 loại đới khí hậu chính: - Đới nóng (nhiệt đới): + Vị trí: nằm giữa hai chí tuyến. + Góc chiếu và thời gian chiếu sáng: góc chiếu quanh năm lớn, thời gian chiếu trong năm chênh lệch không nhiều. + Lượng nhiệt: nóng quanh năm. + Lượng mưa: từ 1500mm đến trên 2000mm. + Gió: thường hoạt động là gió Tín phong. - Ôn đới (đới ôn hòa): + Vị trí: từ 23 độ 27'B đến 63 độ 33'B; từ 23 độ 27'N đến 63 độ 33'N. + Góc chiếu và thời gian chiếu sáng: góc chiếu sáng và thời gian chiếu sáng chênh lệch rõ rệt. + Lượng nhiệt: trung bình. + Lượng mưa: 500-1000mm. + Gió: thường hoạt động là gió Tây ôn đới. - Hàn đới (Đới lạnh) + Vị trí: từ 63 độ 33'B đến 90 độ B; từ 63 độ 33'N đến 90 độ N. + Góc chiếu và thời gian chiếu sáng: góc chiếu quanh năm nhỏ, thời gian chiếu có sự dao động lớn. + Lượng nhiệt: lạnh quanh năm. + Lượng mưa: dưới 500mm. + Gió: thường hoạt động là gió Đông cực.

-

Bình luận (0)
nguyễn thu thảo
nguyễn thu thảo 20 tháng 5 2018 lúc 14:05

Nhiệt độ trung bình trong ngày:Tổng các nhiệt độ các lần đo trong ngày rồi chia cho số lần đo.

Nhiệt độ trung bình trong tháng:Tổng các nhiệt độ các ngày đo trong tháng rồi chia cho số ngày trong tháng.

Nhiệt độ trung bình trong năm:Tổng các nhiệt độ các tháng trong năm rồi chia cho 12

Bình luận (0)
Nguyễn hà vy
Nguyễn hà vy 24 tháng 5 2018 lúc 22:00

Nhiệt độ trung bình trong ngày:Tổng các nhiệt độ các lần đo trong ngày rồi chia cho số lần đo.

Nhiệt độ trung bình trong tháng:Tổng các nhiệt độ các ngày đo trong tháng rồi chia cho số ngày trong tháng.

Nhiệt độ trung bình trong năm:Tổng các nhiệt độ các tháng trong năm rồi chia cho 12

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN