Đề kiểm tra học kì II - Địa lí lớp 6

Nguyễn Tăng Nhật Trường

ở đức phổ người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ được 20 độ C lúc 13 giờ được 24 độ C và lúc 21 giờ 22 độ C. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu? em hãy nêu cách tính.

Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 15 tháng 5 2018 lúc 22:47

Ta có, nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó = (20oC + 24oC + 22oC) / 3 = 22oC.

Cách tính:

– Đo nhiệt độ không khí bằng nhiệt kế. – Để nhiệt kế trong bóng râm, cách mặt đất 2m – Nhiệt độ trung bình ngày: đo 3 lần các giờ 5h, 13h, 21h cộng lại chia 3 là ra kết quả

Bình luận (0)
Nguyễn Hồng Thy
Nguyễn Hồng Thy 15 tháng 5 2018 lúc 17:00

Nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là:

(20+24+22):3= 22\(^0\)

Cách tính: Lấy nhiệt độ của ba lần đo, cộng lại rồi chia trung bình sẽ tính được nhiệt độ trung bình ngày:

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
THANH SANG
1.Thành phần không khí bao gồm: Khí Oxy và khí Nitơ Khí Nitơ, khí cacbonic Khí oxi, khí nito, hơi nước và các khí khác. Chỉ bao gồm khí oxy 2.Lớp vỏ khí gồm những tầng nào? Tầng đối lưu, tầng bình lưu, các tầng cao của khí quyển. Tầng mây và tần ôdôn Tầng đối lưu và tầng mây Tầng bình lưu và các tầng cao của khí quyển 3.Hãy cho biết vai trò của lớp vỏ khí đối với đời sống trên Trái Đất? 4.Khối khí nóng hình thành ở đâu? Nêu tính chất của khối khí nóng Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp. Khối khí nóng hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao. Khối khí nóng hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn. Tất cả các phương án trên 5.Công thức tính nhiệt độ trung bình tháng: Là trung bình cộng nhiệt độ 12 tháng Là trung bình cộng nhiệt độ 24 giờ Là trung bình cộng nhiệt độ tất cả các ngày trong tháng Tất cả các đáp án trên đều sai 6.Tại sao không khí trên Mặt Đất không nóng nhất vào lúc 12 giờ trưa (lúc bức xạ mặt trời mạnh nhất)mà lại nóng nhất vào lúc 13 giờ? 7.Giả sử có một ngày ở Hà Nội, người ta do nhiệt độ lúc 5 giờ được 20oC, lúc 13 giờ được 24oC và lúc 21 giờ được 22oC. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu? 10oC 22oC 27oC 17oC 8.Giả sử nhiệt đồ các tháng từ 1-12 ở Hồ Chí Minh lần lượt là: 28oC; 25oC; 27oC; 32oC; 33,5oC; 35oC; 35oC; 30oC; 29oC; 28oC; 29oC; 30oC. Nhiệt độ trung bình năm ở Hồ Chí Minh sẽ là: 33,3oC 37,2oC 28,9oC 30,1 9.Tính nhiệt độ trung bình Huế, biết nhiệt độ lần lượt các tháng từ 1-12 như sau: 19,7; 20,9; 23,2; 26; 28; 29,2; 29,4; 28,8; 27; 25,1; 23,2; 20,8 24,5 26,1 25,1 25,3 10.Trên Trái Đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp, trong đó có: 4 đai áp cao và 3 đai áp thấp 2 đai áp cao và 5 đai áp thấp 3 đai áp cao và 4 đai áp thấp 5 đai áp cao và 2 đai áp thấp 11.Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu đai khí áp thấp: 1 2 3 4 12.Ở hai bên xích đạo, gió thổi một chiều quanh năm từ vĩ độ 30o Bắc và Nam về xích đạo là gió? Gió Tây Ôn đới Gió Tín phong Gió mậu dịch Gió Nam 13.Ở miền Trung nước ta, vào mùa hè có gió khô nóng thổi vào, đó là gió: Gió Đông Bắc Gió Tín phong Gió biển Gió Tây Nam 14.Gió Tây ôn đới là gió thổi thường xuyên từ: Vĩ độ 30o Bắc, Nam lên khoảng vĩ độ 60o Bắc, Nam. Vĩ độ 60o Bắc, Nam lên khoảng vĩ độ 90o Bắc, Nam. Cả 2 đáp án đều đúng Cả 2 đáp án đều sai 15.Không khí luôn luôn chuyển động từ: Nơi áp thấp về nơi áp cao. Nới áp cao về nơi áp thấp Từ biển vào đất liền Từ đất liền ra biển 16.Gió Tín phong còn được gọi là gió gì? Gió núi - thung lũng Gió phơn Gió Đông cực Gió Mậu dịch 17.Trong các thành phần của không khí chiếm tỉ trọng lớn nhất là: Cacbonic Oxy Nitơ Hơi nước 18.Tầng khí quyển nằm sát mặt đất là: Tâng Ion Tầng đối lưu Tầng cao của khí quyển Tầng bình lưu 19.Khối khí lạnh hình thành ở đâu? Biển và đại dương Đất liền Vùng vĩ độ cao Vùng vĩ độ thấp 20.Các hiện tượng khí tượng như: mây, mưa, sấm, chớp... hầu hết xảy ra ở: Tầng đối lưu Tầng bình lưu Tầng nhiệt Tầng cao của khí quyển

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN