Bài 2: Cực trị hàm số

lê minh trang

Tìm m để y = x3+(m-3)x2+2mx+2 có cực đại, cực tiểu

Huyền Chi
Huyền Chi 24 tháng 8 2016 lúc 13:58

tim TXD => y'=3x2+2(m-3)x+2m => h/s co cuc tri va cuc tieu <=>Δ'>0<=>                  m2-12m+9>0<=>m<6-3can3 hoac m>6+3can3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN