Bài 2: Cực trị hàm số

lê minh trang

Tìm m để y = \(\frac{x^2+mx+1}{x+m}\) đạt cực đại tại x = 2

nguyen thi huyen
11 tháng 7 2016 lúc 23:34

TXD X khác -m

y'=x^2 +2mx+m^2-1

nếu hs đạt CĐ tại x=2 thì y'(2)=0

<=>m^2 +4m+3=0 nên m=-1 hoặc -3

khi m=-1 thi y'=x^2+2x nên y'=0 thì x=o hoặc x=2

y''=2x+2=>y''(2)=6>0 =>m=-1 khon phải điểm cực đại

khi m=-3

khi m=-1 thi y'=x^2-6x+8 nên y'=0 thì x=4 hoặc x=2

y''=2x-6=>y''(2)=-2>0 =>m=-3 điểm cực đại tại x=2

Bình luận (0)
Huyền Chi
24 tháng 8 2016 lúc 14:02

tim txd => tinh y' =>y'' => thay 2 vao y' va y''<=>y'(2)=o va y''(2)<0  => tim dc m

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN