Bài 15: Cơ sở của ăn uống hợp lí

Nguyễn Văn Tây

sự linh hoạt trong cách đánh giặc của Triệu Quang Phục thể hiện ở điểm nào?

Nguyễn Hồng Thy
Nguyễn Hồng Thy 13 tháng 5 2018 lúc 21:58

Triệu Quang Phục bí mật đem quân đóng trên bãi nổi. Ban ngày nghĩa quân tắt hết khói lửa, im hơi lặng tiếng như hok có người. Đêm đến, nghĩa quân chèo thuyền ra đánh úp trại giặc, cướp vũ khí, lương thực.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN