Ôn tập lịch sử lớp 6

KaiXi _2128

1. Trình bày chính sách cai trị của nhà Đường đối với nhân dân ta? Nhận xét chính sách cai trị đó đối với nhân dân ta?

2. Những chính sách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc đã để lại hậu quả như thế nào?

3. Theo em, những phong tục tập quán nào của người Việt giữ gìn và phát huy trong thời kì đó?

4. Em hiểu thế nào về câu nói của Bác Hồ: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Các cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" Em phải làm gì để thực hiện câu nói của Bác?

Mình đang cần gấp để thi!!!Giúp mình với!!!Ai trả lời nhanh mình tick cho!!!

Nguyễn Hồng Thy
Nguyễn Hồng Thy 14 tháng 5 2018 lúc 17:15

1. Trình bày chính sách cai trị của nhà Đường đối với nhân dân ta? Nhận xét chính sách cai trị đó đối với nhân dân ta?

Đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ, chia lại thành 12 châu. Người Hán cai quản các châu, huyện, dưới huyện là các hương và xã do người Việt cai quản.

+ Tiến hành xây thành, làm đường từ Trung Quốc sang Tống Bình và từ Tống Bình tới các quận, huyện…

+ Ngoài thuế ruộng đất, đặt thêm nhiều thứ thuế mới…;bắt dân ta cống nạp nhiều sản vật,...

– Nhận xét:

Nhà Đường siết chặt ách thống trị rất tàn bạo

2. Những chính sách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc trong thời kì Bắc thuộc đã để lại hậu quả như thế nào?

3. Theo em, những phong tục tập quán nào của người Việt giữ gìn và phát huy trong thời kì đó?

- Xăm mình, nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh chưng, bánh giầy.

4. Em hiểu thế nào về câu nói của Bác Hồ: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Các cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" Em phải làm gì để thực hiện câu nói của Bác?

- Không ngừng học tập nâng cao nhận thức, hiểu biết để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào xậy dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN