Câu hỏi của Nguyễn Thị Diễm Quỳnh - Hóa học lớp 8

Cho mk hỏi xíu nha mấy bn giải giúp mk môn hóa đc ko ạ 

Cho 3,6.1023 p.tử MgO tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 

a) Tính số p.tử HCl cần dùng 

b) Tính số p.tử MgCl2 tạo thành 

c) Tính số n.tử H và p.tử O có trong p.tử H2O đc tạo thành 

  1. Lựa chọn 1
  2.  
  3.  
  4.  
2 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.