Bài 15: Cơ sở của ăn uống hợp lí

Trần Linh

Tại sao phải cân bằng chất dinh dưỡng trong bữa ăn ?

Nguyễn Hồng Thy
Nguyễn Hồng Thy 11 tháng 5 2018 lúc 20:34

Cần phải cân bằng chất dinh dưỡng troq bữa ăn là :

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ cho cơ thể năng lượng và chất dinh dưỡng

- Đảm bảo tốt cho sức khỏe

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN