ARN

Gia Huy Phạm

Hai gen A và B có tổng chiều dài 0.918 micromet. Phân tử protein hoàn chỉnh do gen A tổng hợp có số aa nhiều hơn số aa của phân tử protein của hoàn chỉnh do gen B tổng hợp là 100aa. Khi hai gen nhân đôi môi trường nội bào cung cấp 28200 Nu tự do để hình thành các gen con. 

a/ Tính số lần nhân đôi của hai gen

b/Phân tử mARN dc tổng hợp từ genA ra ngoài tế bào chất và dc một số riboxom đến để giải mã. Khi riboxom cuối cùng vừa tiếp xúc với mARN thì mt nội bào đã cung cấp 120aa. Tính số riboxom tham gia quá trình tổng hợp protein nói trên. Cho biết các riboxom trượt cách đều trên mARN và khoảng cách giữa 2 riboxom liên tiếp là 81.6 Ao

Đặng Thu Trang
Đặng Thu Trang 11 tháng 7 2016 lúc 16:22

a) Tổng số nu của 2 gen là (0.198*10^4*2)/ 3.4= 5400 nu

Phân tử pr do gen A tổng hợp nhiều hơn gen b 100 aa => Gen A hơn gen B 600nu

Ta có hệ NA -NB= 600

                N+ N= 5400

=> N(a)= 3000 nu  N(B)= 2400 nu 

Gọi số lần nhân đôi của 2 gen lần lượt là a b

Ta có 3000*(2^a-1) + 2400*(2^b-1)= 28200 => a=3 b=2 hoặc a=2 b=3

b)Khoảng cách giữa từng rbx là 81.6/( 3*3.4)= 3 aa

Ta có 8+8*2+8*3+8*4+8*5= 120aa => có 6 rbx tham gia dịch mã

Bình luận (10)
Puzzy_Cô nàng bí ẩn
Puzzy_Cô nàng bí ẩn 10 tháng 7 2016 lúc 22:36

Mk ko giúp đc đâu Huy nhé! khocroi chưa học, huhuhu...

Bình luận (7)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN