Bài 12. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc

Gấu Nâu KimKai

Một lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k đk đặt trên mặt phẳng nằm nghiêng góc 45* so vs mặt phẳng ngang. Đầu dưới của lò xo gắn cố định tại chân mặt phẳng nằm nghiêng, đầu trên gắn vật nặng khối lượng m= 200g . biết ở vị trí cân bằng lò xo nén 2cm ,lấy g=10m/s^2. giá trị của k là:

A 100\(\sqrt{2}\)N/m

B 100 N/m

C 50\(\sqrt{2}\)N/m

D 60 N/m

 

 

Trần Hoàng Sơn
11 tháng 7 2016 lúc 15:26

45 P N F dh

Chọn trục toạ độ như hình vẽ.

Vật ở VTCB lò xo bị nén \(\Delta \ell_0\)

Vật đang đứng yên ở VTCB, hợp lực tác dụng lên vật bằng 0

\(\Rightarrow \vec{P}+\vec{F_{dh}}+\vec{N}=\vec{0}\)

Chiếu lên trục toạ độ ta được: \(P.\sin 45^0-F_{dh}=0\)

\(\Rightarrow mg.\sin 45^0=k.\Delta \ell_0\)

\(\Rightarrow k=\dfrac{mg.\sin 45^0}{\Delta \ell_0}=\dfrac{0,2.10.\sin 45^0}{0,02}=50\sqrt 2(N/m)\)

Chọn C.

Bình luận (0)
Hoàng Thị Mỹ Liên
14 tháng 7 2016 lúc 16:57

Lực đàn hồi của lò xo

Bình luận (0)
Lấp Lánh
17 tháng 7 2016 lúc 15:12

Lực đàn hồi của lò xo

Bình luận (0)
Lấp Lánh
17 tháng 7 2016 lúc 15:13

Lực đàn hồi của lò xo

Bình luận (0)
Lấp Lánh
17 tháng 7 2016 lúc 15:13

K nha

Bình luận (0)
Công Chúa Princess Celestia
18 tháng 7 2016 lúc 16:29

Lực đàn hồi của lò xo

Bình luận (0)
Công Chúa Luchia
19 tháng 7 2016 lúc 8:44

Gấu Nâu KimKai tick mmk nha !

Bình luận (0)
châu văn kim cương
27 tháng 7 2016 lúc 10:15

1 là a hai là b ba là c bốn là d

 

hiha

Bình luận (0)
châu văn kim cương
27 tháng 7 2016 lúc 10:15

chọn chaha

Bình luận (0)
châu văn kim cương
27 tháng 7 2016 lúc 10:15

đúng ko bạnhehe

Bình luận (0)
Kagamine Rin
1 tháng 1 2017 lúc 20:14

hỉu chết liền

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN