Học kì 1

phan thị ba trang

em hãy phân tích câu ca dao⋮Của mình thì giữ bo bo

Của người thì để cho bò nó ăn

Mong các bạn giúp với.....sắp thi hk cần gấp

Nhân hdhdh
29 tháng 5 2018 lúc 7:23

cái này là nói về ý thức trách nhiệm ấy mà, không phải của mình thì không quan tâm. Giả sử như đồ dùng, tài sản của mình thì tất nhiên mình phải giữ rồi, còn nhưng tài sản như TS công cộng, bạn thấy đấy: có mấy ai có ý thức bảo quản đâu. Cũng giống như ngày xưa, làm việc cho hợp tác xã, đi trồng lúa: nếu là lúa của nhà mình thì tất nhiên phải chăm, phải trông nom rồi, còn nếu là của HTX, tức là của chung, thì họ không có trách nhiệm, bò ăn cũng mặc.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN