Đề kiểm tra học kì II - Địa lí lớp 6

Kang Daniel

Cho mình hỏi

Khí áp là sức nén của không khí lên bề mặt trái đất hay là sức ép của không khí lên bề mặt trái đất???????????????

Ngọc Hnue
7 tháng 5 2018 lúc 10:26

Theo cô thì cả hai cách đều đúng nhé em!

Bình luận (0)
Thái Quỳnh Trang
7 tháng 5 2018 lúc 16:40

khí áp là sức ép của không khí lên bề mặt trái đất

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN