Câu hỏi của Trinh Ngọc Thanh - Toán lớp 12

Giúp vs t đang cần gấp ạ: Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B; AB = a, góc ACB = 30 độ, M là trung điểm cạnh AC. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy của lăng trụ bằng 60 độ. Hình chiếu vuông góc của đỉnh A’ lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của BM. Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’và khoảng cách từ điểm C’ đến mặt phẳng (BMB’).

    Được cập nhật 13/02/2017 lúc 23:29
    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.