Unit 11: Travelling in the future

Trần Nguyễn Hữu Phât

next week we (have)..................many kinds examinations

Sweet Cake
Sweet Cake 6 tháng 5 2018 lúc 14:21

- Next week we will have many kinds examinatión.

Học tốt!

Bình luận (0)
Trần Trọng Quân
Trần Trọng Quân 5 tháng 7 2018 lúc 20:04

will have

Bình luận (0)
~*~Han Min Hee~*~
~*~Han Min Hee~*~ 20 tháng 4 2019 lúc 18:25

Will havehaha

Bình luận (0)
Cong Anh Le
Cong Anh Le 4 tháng 5 2018 lúc 22:01

Will have

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 4 tháng 5 2018 lúc 22:22

next week we (have)....will have..............many kinds of examinations

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN