Ôn tập lịch sử lớp 9

Thư Soobin

Câu 1: So sánh được các chiến lược chiến tranh của Mĩ và cuộc chiến đấu chống các chiến lược chiến tranh đó

Câu 2: Từ sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam liên hệ, rút ra được kinh nghiệm, công lao của Nguyễn Ái Quốc

Câu 3: Liên hệ rút ra được bài học từ Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa với cách mạng ngày nay

Đây là ma trận đề Sử của tỉnh Quảng Nam :) Help me 2 ngày nữa mình phải thi gòy nhưng vẫn chưa xác định rõ câu hỏi =) Ai giúp mình với ạ ><


Các câu hỏi tương tự
Loading...