Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc

Nguyễn Hà Phương

Tại sao bảo vệ tổ quốc lại được coi là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của mỗi công dân? Là học sinh em đã và sẽ làm gì để thực hiện quyền thiêng liêng và cao quý đó?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN