Bài 25. Hiệu điện thế

Ngọc Lê

Một vôn kế có giới hạn đo là 50V . Trên mặt số có 50 vạch chia . Kim vôn kế đang chỉ vạch 20 thì hiệu điện thế là bao nhiu

MonKey D. Luffy
MonKey D. Luffy 27 tháng 4 2018 lúc 15:16

20V

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN