VRCT_Vy Larkyra
15 tháng 6 2016 lúc 10:56

\(9:9+19\)

\(=1+19\)

\(=20\)

Bình luận (0)
Euro 2016
15 tháng 6 2016 lúc 10:58

gọi số đó là

\(x\\ \\ 9:9=1\\ \)\

\(x=1+19=20\)

\(x20\)

Bình luận (0)
paridhi sharma
15 tháng 6 2016 lúc 10:59

9:9+19=1+19

          =20

Bình luận (0)
Jennifer Winget
15 tháng 6 2016 lúc 11:01

9:9+19=20

Bình luận (0)
kinomoto sakura
15 tháng 6 2016 lúc 11:01

9:9+19

=1+19

=20

Bình luận (0)
Hà Minh Hiếu
15 tháng 6 2016 lúc 11:02

Thực hiện phép chia trước trước rồi lấy kết quả tìm được cộng với 9

=> 9 : 9 + 1 = 1 + 1 = 2

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Tiến
15 tháng 6 2016 lúc 11:04

Ta có:

9 : 9 +19

= 1 + 19 

=20

Đáp số: 20

Bình luận (0)
Nguyễn Linh Nam
15 tháng 6 2016 lúc 11:05

\(9:9+19=\)

\(9:9+19\)=

\(1+19=\)

\(20\)là đáp án đúng

Bình luận (0)
Alice
15 tháng 6 2016 lúc 11:10

9:9+19=1+19=20

Bình luận (0)
Lê Thảo My
15 tháng 6 2016 lúc 11:21

9 : 9 + 19 =1+19=20

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Anh
15 tháng 6 2016 lúc 11:26

9:9=1+ 19=20

Đơn giản như đang giỡn

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Anh
15 tháng 6 2016 lúc 11:27

9:9= 1

1+19=20

Bình luận (0)
dong thi to uyen
15 tháng 6 2016 lúc 11:49

9:9+19=20

Bình luận (0)
Victory_Chiến thắng
17 tháng 6 2016 lúc 19:02

Kết quả phép tính trên là:

9 : 9 = 19

= 1 + 19

= 20

Đáp số: 20

Bình luận (0)
Acuremany zupanjee
18 tháng 6 2016 lúc 14:39

9 : 9 + 19

= 1 + 19

= 20

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Điền dấu > , < , =

19 + 7....19 + 9          17 + 7....17 + 9

17 + 9....19 + 7           37 + 15....55−1

38−8....23 + 7           28−3....17 + 6

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN