SKT_Rengar Thợ Săn Bóng Đêm
15 tháng 6 2016 lúc 10:40

Đổi 20 cm = 0,2 m

Diện tích một viên gạch là :

    0,2 x 0,2 =0,04 ( m2 )

Diện tích của 5500 viên gạch là :

    0,04 x 5500 = 220 ( m2 )

Chiều rộng hình chữ nhật là :

   220 : 20 = 11 ( m )

       Đáp số : 11 m

Bình luận (0)
Lãnh Hạ Thiên Băng
15 tháng 6 2016 lúc 10:47

20 cm = 0,2 m

Diện tích một viên gạch là

0,2 x 0,2 = 0,04 m2

Diện tích của 55500 viên gạch là

0,04 x 55500 = 220 m2

Chiều rộng nền nhà là

220 : 20  = 11 m 

Đáp số 11m

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN