Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

Tiên Tiên

Nêu nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội và HIV. Việc phòng trống tệ nạn xã hội vàHIV là trách nhiệm của ai

Nguyễn Thiên Lan
Nguyễn Thiên Lan 4 tháng 5 2019 lúc 11:05

-Nguyên nhân:

+Cha mẹ buông lỏng, nuông chiều

+Ham mê cái mới lạ

+Kết bạn bè xấu, bị rủ rê lôi kéo

+Bị kẻ xấu ép buộc, cưỡng chế

+Không lo vào học tập

+Thiếu suy nghĩ, thiếu hiểu biết

+ Gia đình bất hòa, cha mẹ ly hôn

+Ham chơi đua đòi

-Việc phòng chống tệ nạn xã hội và HIV là trách nhiệm của tất cả mọi người toàn xã hội, không riêng bất cứ ai hoặc tổ chức nào.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Ngọc Thơ
Nguyễn Thị Ngọc Thơ CTV 25 tháng 4 2018 lúc 23:27

* Nguyên nhân:

- Cha mẹ nuông chiều

- Hoàn cảnh gia đình khó khăn , cha mẹ buông lỏng việc quản lí con.

- Do bị bạn bè xấu rủ rê , lôi kéo.

- Do bị dụ dỗ , bị ép buộc , khống chế.

- Do thiếu hiểu biết.

....

* Việc phòng chống TNXH và HIV là trách nhiệm chung của toàn thể xã hội , từ nhà nước , chính quyền cho tới nhân dân , là trách nhiệm của từng cá thể .

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...