FINAL TEST 1

Quỳnh Hương

từ loại :

1,People live in country are more ( friend ) than in the city .

2, People live in slums are very ( poverty ).

LÊ HUỲNH BẢO NGỌC
LÊ HUỲNH BẢO NGỌC 25 tháng 4 2018 lúc 15:39

Từ loại :

1, People live in the country are more ( friend ) friendly than in the city .

2, People live in slums are very ( poverty ) poor .

Bình luận (0)
MonKey D. Luffy
MonKey D. Luffy 25 tháng 4 2018 lúc 16:00

1. Friendly

2. poor

Bình luận (0)
Nijino Yume
Nijino Yume 25 tháng 4 2018 lúc 16:43

1. friendly:thân thiện

2.poor:nghèo

Bình luận (0)
Lê Vũ Anh Thư
Lê Vũ Anh Thư 25 tháng 4 2018 lúc 17:58

1. People live in country are more friendly than in the city.

2. People live in slums are very poor.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN