§1. Bất đẳng thức

Mai Mai

Tìm Min, Max: \(\dfrac{x+2y+1}{x^2+y^2+7}\)

Son Goku
Son Goku 8 tháng 6 2018 lúc 20:35

\(\dfrac{x+2y+1}{x^2+y^2+7}=\dfrac{x+2y+1}{\left(x^2+1\right)+\left(y^2+4\right)+2}\le\dfrac{x+2y+1}{2x+4y+2}=\dfrac{1}{2}\)(BĐT Cô-si)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN