Oo Bản tình ca ác quỷ oO
11 tháng 6 2016 lúc 15:24

hình như giáng long tôn giả giải rùi: cần 86 chữ số 9!!

65757676878

Bình luận (0)
o0o ngốc 7A1 o0o
11 tháng 6 2016 lúc 15:23

cần 86 chữ số  nhá!!

6

Bình luận (0)
Võ Thiên Tuấn
11 tháng 6 2016 lúc 15:25

phải dùng tất cả 81 chữ số 9

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu Hiền
11 tháng 6 2016 lúc 15:35

86 chữ số 9 nha bạn !

Bình luận (0)
gia đình tôi
11 tháng 6 2016 lúc 15:37

86 chữ số 9

Bình luận (0)
Võ Thiên Tuấn
11 tháng 6 2016 lúc 15:37

các số có chữ số 9 trong hàng đơn vị là{109-559}

ta tính {559-109}/10+1=46 số

các số có chữ số 9 trong hàng chục là 40 số

có tất cả 86 số.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN