Hoshizora Miyuki Cure Happy
10 tháng 6 2016 lúc 18:03

a) 86 x 53 = 4558

 b) 33 x 44 = 1452

c ) 157 x 24 = 3768

 d ) 1122 x 19 = 21 318

Mik trả lời đầu tích cho mik nha !

Bình luận (0)
TFBoys_Châu Anh
10 tháng 6 2016 lúc 18:02

a) 86 x 53 = 4558

b) 33 x 44 = 1452

c) 157 x 24 = 3768

d) 1122 x 19 = 21318

Bình luận (0)
TFBoys_Thúy Vân
10 tháng 6 2016 lúc 18:03

a) 86 x 53 = 4 558

b) 33 x 44 = 1 452

c) 157 x 24 = 3 768

d) 1 122 x 19 = 21 318

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Đặt tính rồi tính:

a) 86 x 53;

b) 33 x44;

c) 157 x 24;

d) 1122 x 19.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN