Bông Xù
9 tháng 6 2016 lúc 21:19

Bạn nên hỏi từng bài ra nhé ,cho mọi người trả lời từng câu hỏi 

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Đức
9 tháng 6 2016 lúc 21:36

chắc thánh này copy ở violympic đây mà

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Một tổ thợ mộc 3 người trong 5 ngày làm được 75 cái ghế. Hỏi nếu 5 người làm trong 7 ngày được bao nhiêu cái ghế. Biết năng suất mỗi người như nhau.

Pham Trong Bach

Một tổ thợ mộc 3 người trong 5 ngày làm được 75 cái ghế. Hỏi nếu 5 người làm trong 7 ngày được bao nhiêu cái ghế. Biết năng suất mỗi người như nhau.

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN