Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Lâm Thị Phương Quỳnh

Muốn gửi và nhận email chúng ta càn phải có cái gì

Angus
Angus 20 tháng 4 2018 lúc 17:32

Lập 1 tài khoản email :)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN