BÀI 28 : Tổ chức lãnh thổ công nghiệp

quang ken

dựa vào át lát trang28

A) kể tên các cảng biển của duyên hải nam trung bộ

B) các bãi biển của vùng duyên hải nam trung bộ

C) cac nhà mấy thuyể điện của vùng duyên hải nam trung bộ


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN