BÀI 28 : Tổ chức lãnh thổ công nghiệp

ARMY Đang

Nơi nào dưới đây không phải là quan trọng đối với việc phân bố các khu công nghiệp ở nước ta hiện nay?

A Nơi có vị trí thuận lợi

B Nơi có tài nguyên khoán sản dồi dào

C Nơi có kết cấu hạ tầng tốt

D Nơi co nguồn lao động dồi dào và chất lương cao

Giải thích giúp mình với. ThankYou


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN