Đinh Hoàng Yến Nhi

Vẻ đẹp tiêu biểu của con người Việt Bắc mà Tố Hữu tập trung ca ngợi nhất trong bài thơ là gì?

A. Cần cù chịu khó trong lao động

B. Đầy nghĩa tình

C. Căm thù giặc

D. Lạc quan, tin tưởng vào kháng chiến

Nguyễn Tuấn Dĩnh
22 tháng 7 2019 lúc 15:58

Đáp án B

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đinh Hoàng Yến Nhi

Chọn trong bài thơ hai đoạn tiêu biểu.

– Một đoạn về vẻ đẹp của cảnh và người Việt Bắc.
– Một đoạn về khung cảnh hùng tráng của Việt Bắc trong kháng chiến.

Phân tích một trong hai đoạn đó

Đinh Hoàng Yến Nhi

Khung cảnh hùng tráng của Việt Bắc trong chiến đấu; vai trò của Việt Bắc trong cách mạng và kháng chiến đã được Tố Hữu khắc hoạ ra sao?

Đinh Hoàng Yến Nhi

Nhịp điệu và âm hưởng trong đoạn văn sau thích hợp với việc khẳng định, ngợi ca sức mạnh, ý chí kiên cường của cây tre, hình ảnh tượng trưng cho con người Việt Nam. Hãy phân tích để làm sáng tỏ điều đó.

Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo hệ con người. Tre, anh hùng lao động. Tre, anh hùng chiến đấu.

(Thép Mới, Cây tre Việt Nam)

Đinh Hoàng Yến Nhi

Ý nào chưa nói đúng về âm thanh của cảnh Việt Bắc trong nỗi nhớ của người kháng chiến được thể hiện trong bài thơ?

A. Tiềng mõ rừng chiều

B. Chày đêm nện cối

C. Tiếng suối như tiếng hát ân tình

D. Tiếng ve kêu

Đinh Hoàng Yến Nhi

Phân tích những biểu hiện của tính dân tộc trong bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu?

Đinh Hoàng Yến Nhi

Qua hồi tưởng của chủ thể trữ tình, vẻ đẹp của cảnh và người Việt Bắc hiện lên như thế nào?

Đinh Hoàng Yến Nhi

Trong bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu, nỗi nhớ Việt Bắc được so sánh với

A. Nhớ người yêu

B. Nhớ cha mẹ

C. Nhớ bạn bè

D. Tất cả đều đúng

Đinh Hoàng Yến Nhi

Biểu hiện rõ nhất của bản chất ca dao trong bài thơ "Việt Bắc" là ở phương diện nào?

A. Thể thơ lục bát

B. Hình ảnh thiên nhiên và con người đậm màu sắc dân tộc

C. Hình thức đối đáp của mình và ta

D. Các biện pháp nghệ thuật so sánh, ẩn dụ, hoán dụ phong phú

Đinh Hoàng Yến Nhi

Phân tích vẻ đẹp của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng (So sánh với hình tượng người lính trong bài thơ. Đồng Chí của Chính Hữu).

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN