Kiều Đông Du

Ngành khoa học nghiên cứu, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các bệnh, tật di truyền và điều trị trong một số trường hợp bệnh lí là

A. Vi sinh học

B. Dịch tễ

C. Di truyền y học

D. Tâm thần học

Đỗ Khánh Chi
30 tháng 3 2018 lúc 5:28

Di truyền y học: Là khoa học nghiên cứu, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các bệnh, tật di truyền và điều trị trong một số trường hợp bệnh lí.

Đáp án cần chọn là: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

Chẩn đoán, cung cấp thông tin về khả năng mắc các loại bệnh di truyền ở đời con của các gia đình đã có bệnh này, từ đó cho lời khuyên trong việc kết hôn, sinh đẻ, đề phòng và hạn chế hậu quả xấu cho đời sau, là nhiệm vụ của ngành

A. Di truyền Y học

B. Di truyền học tư vấn

C. Di truyền Y học tư vấn

D. Di truyền học người

Kiều Đông Du

Hiện nay, một trong những biện pháp ứng dụng gen đang được các nhà khoa học nghiên cứu nhằm tìm cách chữa trị các bệnh di truyền ở người là

A. loại bỏ ra khỏi cơ thể người bệnh các sản phẩm dịch mã của gen gây bệnh

B. đưa các prôtêin ức chế và trong cơ thể người để ức chế hoạt động của gen gây bệnh

C. là biến đổi các gen gây bệnh trong cơ thể thành các gen lành

D. bổ sung gen lành và cơ thể người bệnh

Kiều Đông Du

Hiện nay, một trong những biện pháp ứng dụng gen đang được các nhà khoa học nghiên cứu nhằm tìm cách chữa trị các bệnh di truyền ở người là

A. loại bỏ ra khỏi cơ thể người bệnh các sản phẩm dịch mã của gen gây bệnh

B. đưa các prôtêin ức chế và trong cơ thể người để ức chế hoạt động của gen gây bệnh

C. là biến đổi các gen gây bệnh trong cơ thể thành các gen lành

D. bổ sung gen lành và cơ thể người bệnh

Kiều Đông Du

Hiện nay, liệu pháp gen đang được các nhà khoa học nghiên cứu để ứng dụng trong việc chữa trị các bệnh di truyền ở người, đó là:

A. Loại bỏ ra khỏi cơ thể người bệnh các sản phẩm dịch mã của gen gây bệnh.

B. Gây đột biến để biến đổi các gen gây bệnh trong cơ thể người thành các gen lành.

C. Thay thế các gen đột biến gây bệnh trong cơ thể người bằng các gen lành.

D. Đưa các prôtêin ức chế vào trong cơ thể người để các prôtêin này ức chế hoạt động của gen gây bệnh.

Kiều Đông Du

Hiện nay, liệu pháp gen đang được các nhà khoa học nghiên cứu để ứng dụng trong việc chữa trị các bệnh di truyền ở người, đó là

A. Gây đột biến để biến đổi các gen gây bệnh trong cơ thể người thành các gen lành

B. Đưa các prôtêin ức chế vào cơ thể người để các prôtêin này ức chế hoạt động của các gen gây bệnh

C. Loại bỏ ra khỏi cơ thể người bệnh các sản phẩm dịch mã của gen gây bệnh

D. Loại bỏ ra khỏi cơ thể người bệnh các sản phẩm dịch mã của gen gây bệnh

Kiều Đông Du

Hiện nay, liệu pháp gen đang được các nhà khoa học nghiên cứu để ứng dụng trong việc chữa trị các bệnh di truyền ở người, đó là:

A. Loại bỏ ra khỏi cơ thể người bệnh các sản phẩm dịch mã của gen gây bệnh.

B. Gây đột biến để biến đổi các gen gây bệnh trong cơ thể người thành các gen lành

C. Thay thế các gen đột biến gây bệnh trong cơ thể người bằng các gen lành.

D. Đưa các prôtêin ức chế vào trong cơ thể người để các prôtêin này ức chế hoạt động của gen gây bệnh.

Kiều Đông Du

Khoa học ngày nay có thể điều trị để hạn chế biểu hiện bệnh di truyền nào đưới đây:

A. Hội chứng Đao

B. Hội chứng Tơcnơ

C. Hội chứng Claiphentơ

D. Bệnh pheninketo niệu

Kiều Đông Du

Di truyền học tư vấn nhằm chuẩn đoán một số tật, bệnh di truyền ở thời kì

A. Mới sinh

B. Sau sinh

C. Sắp sinh

D. Trước sinh

Kiều Đông Du

Di truyền y học là khoa học nghiên cứu về

A. Các bệnh, tật di truyền

B. Bệnh truyền nhiễm

C. Bệnh nhiễm trùng

D. Rối loạn tâm thần

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN