Ôn tập lịch sử lớp 8

Kafu Chino

Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược VN. Bước đầu quân Pháp đã bị thất bại như thế nào ? CẦN GIÚP GẤP Ạ !!!

nhạc băng
nhạc băng 13 tháng 4 2018 lúc 17:33

Trong thời kì cách mạng công nghiệp, nền kinh tế của các nước tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng. Đặc biệt là vào nửa sau thế kỉ XIX, các nước tư bản chủ yếu chuyển dần sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, sản xuất ngày càng phát triển yêu cầu về thị trường thuộc địa ngày càng lớn. Bên cạnh đó các nước ở phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng là nơi đất rộng, người đông, có tài nguyên thiên nhiên phong phú và chế độ phong kiến đã bắt đầu suy yếu. Càng thúc đẩy nhanh quá trình xâm lược của các nước tư bản chủ nghĩa. Vì muốn mở rộng hệ thống thuộc địa của mình, Pháp đã lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô đêm quân xâm lược Việt Nam.

Vào rạng sáng ngày 1-9-1858, thực dân Pháp nổ súng ở đầu cuộc xâm lược nước ta ở cửa biển Đà Nẵng. Quân dân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương đã anh dũng chông trả. Quân pháp bước đầu thất bại. Sau 5 tháng, Pháp chỉ chiếm được bán đảo ơn Trà. Quân dân ta đã làm thất bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của Pháp

Bình luận (0)
Trần Thị Hà My
Trần Thị Hà My 10 tháng 1 2019 lúc 20:18

Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta đó là:

Nguyên nhân sâu xa: Chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh dẫn đến nhu cầu tìm kiếm thị trường, nguyên liệu…của các nước. Trong khi phương Đông là nơi có thị trường rộng, giàu tài nguyên, chế độ phong kiến già cỗi. Nguyên nhân trực tiếp : Sau nhiều lần khiêu khích, Pháp lấy cớ bảo vệ đạo Giatô, đem quân xâm lược nước ta.

Những thất bại ban đầu của thực dân Pháp là:

Ý định của Pháp là đưa quân vào đánh Đà Nẵng, chiếm xong Đà Năng sẽ đưa quân kéo thẳng ra Huế, buộc nhà Nguyễn đầu hàng. Tuy nhiên, khi xâm lược nước ta, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương , quân ta chống trả quyết liệt làm thất bại kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh của Pháp. Sau 5 tháng chúng chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà.
Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương 10 tháng 1 2019 lúc 20:43

*Nguyên nhân:

-Do sự phát triển của chủ nghĩa tư bản Pháp be nhu cầu về thị trường và thuộc địa lên cao . - Sau nhiều lần khiêu khích, lấy cớ bảo vệ đạo Gia tô, Pháp đem quân xâm lược Việt Nam. -Việt Nam là đất nước giàu tài nguyên ,khoáng sản. -Việt Nam là ngã ba của Đông Dương rất thuận lợi cho vận tải hàng hóa đường biển nên dễ xâm chiếm,vơ vét của cải dễ mang về chính quốc. -Việt Nam có đông dân cư,dân trí thấp đây là nguồn cung cấp nhân công giá rẻ với số lượng lớn. -Việt Nam là thị trường rất lớn tiêu thụ hàng hóa của Pháp. -Từ giữa TK XIX, chế độ PK VN đang lâm vào khủng hoảng trầm trọng.

*Sự thất bại bước đầu của Pháp - Ngày 1 - 9 - 1858. quân Pháp nổ súng đánh Đà Nẵng. - Quân dân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương đã lập phòng tuyến và anh dũng chống trả. -Sau 5 tháng xâm lược, Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà. Kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp bước đầu thất bại.

Bình luận (0)
Lê Minh Thư
Lê Minh Thư 10 tháng 1 2019 lúc 21:14

Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta

Từ giữa thế kỉ XIX, thực dân Pháp cùng với các nước tư bản phương Tây chạy đua giành giật thị trường ở khu vực Đông và Đông Nam Á, trong đó Việt Nam có một vị trí chiến lược đặc biệt, giàu tài nguyên, khoáng sản và nguồn nhân công rẻ mạt.

Bước đầu quân Pháp đã bị thất bại

Ngày 1-9-1858, quân Pháp nổ súng xâm lược nước ta. Quân dân ta dưới sự chỉ huy của Nguyễn Tri Phương đã chống trả quyết liệt, không cho quân Pháp tiến sâu vào nội địa. Vì vậy, sau 5 tháng tấn công Đà Nẵng, Pháp chỉ chiếm được bán đảo Sơn Trà.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN