Chuyên đề mở rộng dành cho HSG

Gấu Con

Một cốc nước có thể tích là 2000 ml , cho vào cốc nước này 10,8g nhôm và 11,5g narti . Tính thể tích hidro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn ( khi phản ứng kết thúc)

Lâm Phạm Vĩnh Đan
12 tháng 4 2018 lúc 19:53

Ta có dH2O = 1 g/ml => mH2O = 2000g => nH2O = 111,1mol

Na + H2O ---> NaOH + H2

0,5 0,5 0,5 0,5

Al + NaOH + H2O ----> NaAlO2 + H2

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

=> nH2 = 0,4 + 0,5 = 0,9 => VH2 = 0,9 . 22,4 = 20,16 (l)

Bình luận (0)
Lâm Phạm Vĩnh Đan
12 tháng 4 2018 lúc 20:23

mình quên cân bằng pt 2 thì tổng số mol H2 là 1,1 nhé vậy thể tích nó là 24,64

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN