Học kì 2

blinkwannable

Có ý kiến cho rằng :"Trong thời đại ngày nay , trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường đã làm cho truyền thống "tôn sư trọng đạo " ngày càng bị mai một và xuống cấp.

a) Theo em ý kiến trên đúng hay sai? Giải thích?

b) Là một học sinh , em phải làm gì để góp phần bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp này?


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN