Bài 42: Thực hành: Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men

Bích Trâm

Nếu 1 lạng bột thì cần bao nhiêu men rượu


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN