Bài 26. Khúc xạ ánh sáng

Cường Con

Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm vật sáng Ab cao 2cm. Đặt vuông góc với trục chính cách thấu kính 30cm xác định vị trí tính chất của vật. Vẽ hình


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN