Kaito
15 tháng 5 2016 lúc 16:22

số a: 10 phần

số b : 1 phần

số c : 100 phần

số a là:

218,448:(100+10+1)x10=19,68

Bình luận (0)
Yuu Shinn
15 tháng 5 2016 lúc 16:24

số a: 10 phần

số b : 1 phần

số c : 100 phần

số a là:

218,448:(100+10+1)x10=19,68

Bình luận (0)
Đỗ Diệp Anh
23 tháng 2 2017 lúc 15:00

số c là 100 phần

số b là 1 phần

số a là :

218,448:(100+10+10)x10=19,68

Bình luận (0)
nguyen quynh anh
23 tháng 2 2017 lúc 21:46

coi số a là 10 phần, số b là 1 phần và số c là 100 phần như thế

số a: 218,448:(100+10+1)x10=19,68

mình chắc chắn đúng 100 %

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN