Bài 41: Thực hành: Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt

Nguyễn Văn Đông

Chăn nuôi có vai trò như thế nàotrong kinh tế ?❤

cung cấp thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao cung cấp nguồn nguyên liệu cho xuất khẩu và một số ngành nghề sản xuất khác cung cấp scs kéo cho trồng trọt,giao thông vận tải và thể thao cung cấp phân bns cho trồng trọt,lâm nghiệp và chăn nuôi thủy sản góp phần tăng thu nhập cho kinh tế gia đình.Sử dụng hợp lí sức lao động.Tận dụng được sản phẩm trồng trọt và thức ăn thừa của con người
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN