Bài 48. Luyện tập: Rượu etylic, Axit axetic và Chất béo

Gấu Con

Đốt cháy hoàn toàn 4,6g chất A chứa các nguyên tố C, H ,O cần dùng 6,72 lít O2 thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ thể tích VCO2 : VH2O= 2 : 3 . Tìm công thức phân tử của A biết rằng 1 gam chất A chiếm thể tích là 0,487 lít

Nhất Giang Sơn
Nhất Giang Sơn 1 tháng 4 2018 lúc 12:43

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN