Lê Trọng Nhân
9 tháng 5 2016 lúc 14:16

Vì Bình đi 1km và quay lại lấy nên khi bắt đầu đi và quay lại, Bình đã đi được:

    1 + 1 = 2 ( km )

Bình đi 2km trong:

    6 giờ 30 phút - 6 giờ 20 phút = 10 ( phút )

 Đổi 2km/10 phút = 12km/giờ.

    Vậy suy ra Bình đi xe đạp với vận tốc 12km/giờ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach

Mọi ngày An đi học hết 20 phút. Hôm nay, An xuất phát từ lúc 6 giờ 40 phút. Sau khi đi được 500 m thì An quay về nhà lấy quyển vở bỏ quên nên đên trường lúc 7 giờ 5 phút. Biết An vẫn đạp với vận tốc cũ. Hỏi quãng đường trường đến nhà An dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN