Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

Sách Giáo Khoa

Trong một đĩa cứng có thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được hay không? 

Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:36

Trong một đĩa cứng không thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được.

Bình luận (0)
Đinh Tiến Đức
11 tháng 11 2018 lúc 16:44

không vì nếu tạo 2 tệp hoặc thư mục giông nhau sẽ bị lỗi như thế này

Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

Bình luận (0)
Đinh Tiến Đức
11 tháng 11 2018 lúc 16:45

đây là windows 7 professtional nhưng windows 7 utimate sẽ khác đi 1 chút

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN