Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

Sách Giáo Khoa

Giả sử đĩa C có tổ chức thông tin được mô tả trong hình dưới đây:

a. Hãy viết đường dẫn đến tệp Hinh.bt

b. Câu "Thư mục THUVIEN chứa các tệp tin Dai.bt và Hinh.bt" đúng hay sai?

c. Thư mục mẹ của KHXH là thư mục nào ?

d. Thư mục BAIHAT năm trong thư mục gốc đúng hay sai

Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:35

a. Đường dẫn đến file Hinh.bt : C:/THUVIEN/KHTN/TOAN/Hinh.bt .

b. Đúng Thư mục THUVIEN chứa các tệp tin Dai.bt và Hinh.bt và thư mục TOAN

c. Thư mục mẹ của KHXH là thư mục THUVIEN

d. Sai thư mục BAIHAT là thư mục gốc trong ổ C

Bình luận (0)
Trần Hồ Như Ngọc
2 tháng 5 2018 lúc 8:40

a/ C:\THUVIEN\KHTN\TOAN\Hình.bt

Bình luận (0)
Rin Rinn
1 tháng 12 2019 lúc 16:45

a) C:\THUVIEN\KHTN\TOAN\Hinh.bt

b) Đúng

c) Thư mục mẹ của thư mục KHXH là thư mục THUVIEN

d) Đúng

Bình luận (0)
Đặng Thị Kim Ngân
30 tháng 12 2019 lúc 16:18

a, C:\THUVIEN\KHTN\TOAN\Hinh.bt

b, Đúng

c, Thư mục mẹ của KHXH là thư mục THUVIEN

d, Đúng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN