Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

Sách Giáo Khoa

Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin?

(A) 1;

(B) 10;

(C) Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Nguyễn Công Tỉnh
18 tháng 3 2018 lúc 13:35

Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin?

(A) 1;

(B) 10;

(C) Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Bình luận (0)
Hoàng Tuyết Loan
11 tháng 11 2018 lúc 9:36

c

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN